Separatory substancji ropopochodnych i tłuszczu nazywane są urządzeniami przepływowymi co oznacza, że w ich wnętrzu następuje mechaniczne oddzielenie tłuszczów od reszty ścieków. Cząsteczki tłuszczu gromadzą się na jej powierzchni dlatego, że ich gęstość jest mniejsza od gęstości wody. Budowa separatorów ma pozwolić na to, aby przepływ ścieków był prawidłowy, a substancje tłuste, które zostają oddzielone nie wydostały się z separatora.

Wyróżniamy separatory tłuszczu bez osadnika lub z osadnikiem. Separatory stosowane są wszędzie tam, gdzie w ściekach oprócz tłuszczów jest również zawiesina.

Separatory z osadnikiem można stosować w zakładach i obiektach, które charakteryzują się wyższym odprowadzaniem osadów. Separatory bez osadnika, stosowane są wtedy, gdy ścieki zawierają łatwe do oczyszczenia części stałe.