PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNO GAZOWE

Przyłącza Wodno-Kanalizacyjno-Gazowe do nowego budynku to jeden z najwazżniejszych i najbardziej niezbędnych przyłączy. Już na etapie prac murowych na poziomie fundamentów, potrzebna jest bieżąca wodę. Wszelkie formalne sprawy, możemy załatwić wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu. Należy oczywiście dołączyć stosowne dokumenty. Dokumentacja powinna zawierać m.in. wniosek o pozwolenie na budowę domu wraz z przyłączami, akt notarialny własności działki, warunki przyłączenia do sieci, umowę z wybranym przedsiębiorstwem na dostarczanie wody i odbiór ścieków, a także projekt przyłącza wodnego i kanalizacyjnego.

Chętnie pomagamy oraz doradzamy naszym Klientom w montażu przyłącza wodno-kanalizacyjno-gazowego.