Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków – Kozienice

Zakres działań naszej firmy obejmuje różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zajmujemy się doradztwem, projektowaniem, sprzedażą, montażem oraz serwisowaniem oczyszczalni przydomowych w miejscowości Kozienice. Oferujemy zarówno tradycyjne oczyszczalnie, jak i biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w Kozienicach i ich zalety

Dlaczego warto zdecydować się na rozwiązanie, jakim jest biologiczna oczyszczalnia ściekówKozienicach oferowane przez naszą firmę? Do głównych jego zalet zaliczyć można przemyślany projekt dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta oraz najwyższą jakość wykonania. Oczyszczalnie ścieków w miejscowości Kozienice, które wykonuje nasza firma Eco Invest, są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi. Środki odprowadzane przez taką oczyszczalnię mogą być odprowadzone do studni chłonnych lub cieków wodnych, nie stanowiąc jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska naturalnego. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wykorzystywać je do podlewania ogrodu.

Kiedy zdecydować się na biologiczną oczyszczalnię ścieków – Kozienice

Jeśli zastanawiają się Państwo, kiedy warto zdecydować się na rozwiązanie, jakim jest biologiczna oczyszczalnia ścieków w mieście Kozienice, spieszymy z odpowiedzią. Stosuje się ją między innymi wówczas, gdy nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub jest to nieopłacalne. Taką oczyszczalnię postawić można także w sytuacji, w której nie ma wystarczającej ilości miejsca na zastosowanie tradycyjnej metody z wykorzystaniem drenażu rozsączającego. Biologiczna oczyszczalnia ścieków dobrze sprawdzać będzie się również wtedy, gdy warunki gruntowo-wodne, takie jak bardzo niska przepuszczalność czy nietypowa wodonośność, nie pozwalają na montaż szamba ekologicznego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków spełnią potrzeby każdego z mieszkańców Kozienic 

Poza wspomnianymi powyżej powodami istnieją także inne, dla których w całym kraju coraz większą popularnością cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kozienice, podobnie jak inne miejscowości w naszym kraju, zyskują na ich montażu w pobliżu kolejnych obiektów, ponieważ dzięki temu stają się miejscem coraz bardziej przyjaznym do życia. Dbałość o środowisko naturalne zachęca kolejne osoby do osiedlania się na terenie miejscowości oraz podejmowania kolejnych przedsięwzięć, wpływających na dalszy jej rozwój. Oczyszczalnie ścieków w Kozienicach, których zakup oferujemy, zostały ponadto zaprojektowane w taki sposób, by mogły używać ich obiekty wykorzystywane przez różne – mniej lub bardziej liczne – grupy osób. Nieważne więc, czy dana osoba myśli o zamontowaniu tego typu konstrukcji wyłącznie z myślą o sobie, czy np. całej swojej rodzinie, może być pewna pozyskania takiej oczyszczalni, której pojemność i sposób działania zapewnią bezproblemowe, maksymalnie wydajne pozbywanie się zanieczyszczonej wody.

image

Czy do budowy przydomowej oczyszczalnii ścieków w Kozienicach wymagana jest legalizacja?

Zgodnie z art 29 ust. 1 pkt 5 Prawa Budowlanego, oczyszczalnie przydomowe ścieków, których wydajność nie przekracza poziomu 7,50 m3 na dobę nie wymagają pozwolenia na budowę. Jednakże wymagane jest wykonanie zgłoszenia budowlanego.