Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków – Lublin

Z pewnością nie każdy z Państwa może mieszkać lub prowadzić działalność gospodarczą w miejscu, które jest przyłączane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Alternatywnym rozwiązaniem są wtedy przydomowe oczyszczalnie ścieków, które montujemy dla naszych klientów również w Lublinie. Jakie mają zalety i czym różnią się od zwykłego szamba? Przede wszystkim w przeciwieństwie do niego nie wiążą się one z uciążliwym wywożeniem zawartości, są szczelne, ekologiczne oraz pozwalają na optymalizację kosztów. To jednak niejedyne korzyści płynące z inwestycji w oczyszczalnie biologicznie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dlaczego warto ją zbudować?

Oczyszczalnie przydomowe na terenie Lublina cieszą się coraz większym zainteresowaniem z uwagi na to, że są systemem gwarantującym oszczędność pieniędzy oraz charakteryzują się bezobsługową pracą. To sprawia, że system taki jest komfortowy dla właścicieli wielu budynków. Ponadto jest on w pełni bezpieczny dla gleby oraz zbiorników wodnych. Funkcjonowanie w Lublinie profesjonalnie podłączonej oczyszczalni przydomowej opiera się na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Zbiornik nie wymaga opróżniania, zgromadzone zanieczyszczenia są efektywnie filtrowane oraz odprowadzanie do gleby.

W roku 2021 można liczyć na dofinansowanie utworzenia oczyszczalni ścieków w Lublinie w związku z programem rządowym „Czyste Powietrze”, dzięki czemu inwestycja ta staje się jeszcze atrakcyjniejsza. Odbywa się to w ramach modernizacji domu, tak samo, jak na przykład wymiana pieca. Dotacje pochodzą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wymagania, jakie należy spełnić, aby je dostać, ustanawiane są oddzielnie dla każdego województwa. Jednym z kryteriów jest przepustowość oczyszczalni czy jej wydajność na podstawie RLM.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Lublinie, a specjalne zezwolenie

Budowa oczyszczalni przydomowych nie wymaga specjalnego pozwolenia, jeśli jej przepustowość wynosi mniej lub równo 7,5 m3/d. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych formalności. Do takiego zlecenia warto wybrać firmę, która zna aktualne przepisy i zbuduje Państwu oczyszczalnie ścieków na terenie Lublina w sposób profesjonalny. Takie właśnie jest nasze przedsiębiorstwo Ecoinvest, świadczące usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zajmujemy się nie tylko doradztwem oraz projektowaniem, ale także montażem oczyszczalni i późniejszym ich serwisowaniem.

Wieloletnie oczyszczalnie przydomowe w Lublinie

Skuteczne odprowadzanie ścieków w przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej wymaga podjęcia radykalnych kroków. Inwestycja musi być przemyślana na wielu płaszczyznach. Warto pamiętać, że konieczne jest zgłoszenie oczyszczalni ścieków do Wydziału Ochrony Środowiska lub Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Jej budowa nie wymaga jednak uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Należy również zapoznać się z lokalnym planem zagospodarowania terenu. Pozwoli to na uniknięcie problemów lub wymuszeń w zakresie zmian formy zaplanowanej konstrukcji. Należy zadbać, by jej poszczególne elementy nie zajmowały zbyt dużo miejsca na posesji. Konieczne jest zachowanie bezpiecznego dystansu między instalacją oczyszczalni przydomowej w Lublinie, a konkretnymi punktami na działce, np. do ujęcia wody pitnej. Niezbędny drenaż powinien być zlokalizowany w konkretnej odległości od drogi i granic działki, przewodów energetycznych, drzew oraz krzewów. To ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu oraz jego użytkowników.

Oczyszczalnie przydomowe w Lublinie, które wykonujemy od lat, są nie tylko skutecznym rozwiązaniem, ale przede wszystkim bezpieczną i wieloletnią inwestycją. Ich montaż narzuca standardy ekologiczne, nie zapominając o aspektach ekonomicznych. Inwestycja wymaga nakładów finansowych, które początkowo są wyższe w porównaniu do kosztów budowy szamba, jednak finalnie utrzymanie oczyszczalni przydomowej w Lublinie pozostaje wielopłaszczyznową korzyścią dla domowników. Przede wszystkim nie wymaga tak częstych prac serwisowych w celu usunięcia problemów z prawidłową eksploatacją. Ponadto nie potrzebuje wywozu nieczystości. Kolejną korzyścią wynikającą z inwestycji w oczyszczalnię ścieków w Lublinie są procesy biologiczne, które niemal całkowicie eliminują wszelkie nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu użytkownicy nie muszą martwić się o stały dostęp do preparatów niwelujących zapach wydobywający się z tradycyjnego szamba.

Oczyszczalnie biologiczne i ich instalacja w Lubinie

Inwestycja w oczyszczalnie wymaga wiedzy, doświadczenia i odpowiednich rozwiązań. Na rynku działamy od lat, dlatego gwarantujemy sprawne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac. Przede wszystkim konieczne jest dopasowanie oczyszczalni przydomowej w Lublinie do indywidualnych potrzeb i warunków obiektu, a także zachowanie odpowiednich odległości i wiele innych działań technicznych. Jako Ecoinvest zajmujemy się kompleksowymi działaniami. Realizujemy usługi projektowania oczyszczalni  ścieków w Lublinie, ich sprzedaży i montażu, gwarantując pełną skuteczność. Klienci, którzy zdecydują się na współpracę i inwestycję w oczyszczalnie biologiczne w Lublinie, mogą liczyć na naszą pomoc w pracach serwisowych urządzeń. Z sukcesem współpracujemy z klientami prywatnymi, komercyjnymi oraz przedstawicielami instytucji państwowych.

image