Oczyszczalnie Ekopol typu EKO

Są to urządzenia niezwykle skuteczne. W działaniu nieco przypominają oczyszczalnie biologiczne, z tym, że procesy tlenowego i beztlenowego oczyszczania zachodzą tutaj w oddzielonych obszarach. Pierwszy etap zlokalizowany jest w dwu lub trzykomorowym, przepływowym osadniku gnilnym wyposażonym w osłony stabilizacji przepływu (deflektory) i filtr doczyszczający, natomiast drugi we współpracującym z osadnikiem poletku rozsączającym (tzw. drenażu).

Urządzenia te wytwarzane są w technologii laminatów poliestrowych tzn. z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem.

Zalety urządzenia:

 • Mocna konstrukcja - głębokość posadowienia do 1,2m
 • Nie jest wymagana dodatkowa obsypka piaskowo-cementowa
 • Nadbudowy włazów regulowane teleskopowo – brak konieczności dokupowania elementów
 • Średnica wlotu DN 160
 • Długa, 10-letnia gwarancja producenta
 • Spełnia przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2009r. (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.) dot. jakości wody odprowadzanej z oczyszczalni.

Schemat przydomowej oczyszczalni typu EKO

image
na przykładzie urządzenia o pojemności 4000l

Opis techniczny

 • Włazy regulowane teleskopowo (zakres regulacji od 0,4 m do 1,0 m)
 • Otwór wentylacyjny Φ70
 • Warstwa tłuszczów
 • Osłona stabilizacji przepływu i separator tłuszczu.
 • Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę poza obręb oczyszczalni Φ110
 • Kosz filtracyjny. Filtr zbudowany jest z kształtek polietylenowych PE
 • Dopływ ścieków – przyłącze standardowe Φ160

Typ Pojemność osadnika Liczba użytkowników
EKO 2500 2500 l do 5
EKO 4000 4000 l do 10
EKO 8000 8000 l do 20