Technologia oczyszczalni typu Ekocent

Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i w tzw. drenażu rozsączającym. Zbiornik nazywany często osadnikiem gnilnym służy do odseparowania i wyklarowania ścieków w procesie fermentacji po którym związki organiczne zawarte w osadach rozkładają się na minerały, wodę i gaz.

Wprowadzenie do gruntu realizowane jest poprzez układ rowów drenażowych z odpowiednim wypełnieniem. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak: żwir, keramzyt. Na wypełnieniu będącym ostatecznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych.

Zalety oczyszczalni typu Ekocent

 • Mocna konstrukcja - głębokość posadowienia do 1,2m
 • Nie jest wymagana dodatkowa obsypka piaskowo-cementowa
 • Nadbudowy włazów regulowane teleskopowo – brak konieczności dokupowania elementów
 • Średnica wlotu DN 160
 • Długa, 10-letnia gwarancja producenta
 • Spełnia przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 28 stycznia 2009r. (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.) dot. jakości wody odprowadzanej z oczyszczalni.

Typ Pojemność osadnika Liczba użytkowników
Ekocent 2200 2200 l do 5 osób
Ekocent 3300 3300 l
do 8 osób

Wykaz urządzeń kompletnej oczyszczalni

 • Zbiornik HDPE 3300 litrów trzykomorowy z filtrem.
 • Studzienka rozdzielcza z pokrywą HDPE.
 • Kolanko 50/90 w ilości 3 szt.
 • Kolanka do połączeń, 110/90 w ilości 2 szt.
 • Wywiewki zewnętrzne 50 w ilości 3 szt.
 • Redukcje 110/50 w ilości 3 szt.
 • Rury drenażowe w ilości 60mb.
 • Rura pełna do wywiewek 50, dł.2mb w ilości 3 szt.
 • Rura połączeniowa pełna 110 w ilości 2 mb.
 • Geowłóknina szer.0,5mb 60 mb.
 • Mufa 110 - 3szt.
 • Karta gwarancyjna wraz z książką eksploatacji.