Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków dla obiektów mieszkalnych. Oczyszczalnie BioDisc® marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc® pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.

W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc® poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.

Nasze oczyszczalnie przydomowe ekologiczne uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

Zalety BioDisc®

  • oczyszczalnie przydomowe BioDisc® marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
  • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
  • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
  • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych - długa żywotność,
  • mają niskie zużycie energii - na poziomie 1,3kW /dzień,
  • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania.

Zalety BioDisc®

Rozmiary BA BB BC BD
Równoważnia liczba mieszkańców(RLM) 6 12 18 25
Dzienna ilość ścieków[m^3/d] 1,2 2,4 3,6 5
Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d) 0,36 0,72 1,08 1,5
Średnica całkowita/Szerokość (A) mm 1995 1995 2450 2450
Długość całkowita (B) (mm) 3340
Standardowa głębokość dopływu (C) (mm) 750* 750* 600t 600t
Standardowa głębokość odpływu (D) (mm) 835 835 685 685
Głębokość dopływu od dna (E) (mm) 1400 1400 1820 1820
Średnica rur (mm) 110 110 110 110
Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu) 12 miesięcy 6 miesięcy 7 miesięcy 6 miesięcy
Zasilanie elektryczne 230V 230V 230V 230V
Moc silnika 50W 50W 75W 75W
Waga standardowego urządzenia (tony) 0,388 0,418 0,650 1,100