Gospodarka ściekowa

Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie, dlatego proponujemy następujący schemat realizacji inwestycji:

 1. Ustalenie oczekiwań inwestora ( oczyszczalnia przydomowa lub zbiornik bezodpływowy)
 2. Wizja lokalna + badanie geotechniczne gruntu
 3. Dobór systemu oczyszczania ścieków, wycena inwestycji
 4. Ustalenie źródeł finansowania inwestycji (możliwość dotacji, kredytów, rat)
 5. Sporządzenie dokumentacji projektowej
 6. Montaż u klienta

Zakres usług projektowych

 • doradztwo budowlane w zakresie budowy, przydomowych ekologicznych i biologicznych oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, szamb, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, drenaży działek, odwodnień
 • uproszczone projekty techniczne do zgłoszeń
 • badania geotechniczne gruntu, odwierty
 • operaty wodno – prawne
 • kosztorysowanie inwestycji
 • usługi geodezyjne (stała współpraca z biurem geodezyjnym)